I made this widget at MyFlashFetish.com.

Slaid Gamelan IPGM KSAH

Sabtu, 17 Oktober 2009

Peranan Alat Muzik Tradisional Melayu Dalam Proses Komunikasi

Masyarakat Melayu di Malaysia kaya dengan pelbagai kesenian tradisional yang unik dan istimewa. Berbeza–beza dari satu tempat ke satu tempat yang lain seperti di negeri Melaka terdapat kesenian dondang sayang, nazam, dabus dan rebana keras. Di negeri Kelantan pula terdapat seni persembahan wayang kulit Kelantan, makyung, menora, tari asyik, dikir barat dan rebana kercing. Di Negeri Sembilan terdapat kesenian randai dan muzik caklempong. Di Negeri Johor terdapat kesenian kuda kepang mabuk, zapin dan ghazal. Di Kedah pula terdapat jikey, wayang kulit gedek dan makyung laut. Di Perak terdapat dabus dan hadrah. Di Pahang pula terdapat muzik gamelan, joget gamelan dan lagu–lagu rakyat.
Kesemua kesenian–kesenian di atas bukan sahaja berfungsi untuk tujuan hiburan malah berperanan sebagai saluran komunikasi tradisional dalam masyarakat. Antara medium komunikasi tradisi masyarakat Melayu yang penting ialah muzik tradisional Melayu.
Penggunaan muzik tradisional Melayu sebagai media warisan amat penting dalam proses komunikasi tradisional tidak hanya melibatkan manusia sahaja, malah peralatan yang menbantu proses tersebut.
Penggunaan alat muzik tradisional dalam proses komunikasi pernah disarankan Abdul Latiff Abu Bakar (2000; 1-7) dalam penulisan yang bertajuk ‘Idea dan Gagasan Gendang Nusantara Sebagai Alat Media dan Seni Rumpun Melayu’. Menurut beliau, “ Gendang boleh digunakan sebagai alat komunikasi tanpa lisan bagi meyampaikan mesej kepada penonton atau orang ramai. Komunikasi Lisan pula disampaikan melalui Lagu mereka, gendang pula sebagai komunikasi Tanpa Lisan yang digunakan bagi menjelaskan sesuatu mesej tersebut dan menaikkan semangat.........”
Penggunaan alat muzik tradisional Melayu sebagai alat media dalam proses komunikasi yang berfungsi memberi maklumat, hiburan dan pendidikan kepada masyarakat.

Gamelan jadi industri di Indonesia

GAMELAN merupakan sejenis alat muzik tradisional warisan budaya yang banyak ditemui di seluruh Nusantara. Gamelan berasal daripada perkataan gamel (Jawa Kuno) dan gambel (Kawi Bali) yang bermakna bermain, dipukul atau palu untuk menghasilkan bunyi-bunyian.
Persembahan muzik gamelan pernah terkenal di Malaysia terutama di kalangan golongan istana di Terengganu dan ia menjadi permainan rakyat di Johor.
Oleh kerana muzik gamelan pernah menjadi budaya seni gemilang di rantau ini, perusahaan membuat peralatan muzik itu perlu didedahkan kepada khalayak agar pengenalan terhadap alat muzik tersebut tidak hilang ditelan zaman.
Perusahaan membuat peralatan gamelan jarang ditemui di Malaysia, tetapi ia banyak tersebar di Kepulauan Bali dan Jawa di Indonesia. Di sana, perusahaan tersebut masih di buat secara tradisional.
Perusahaan gamelan di Bali dan Solo (Jogjakarta) di Indonesia merupakan dua lokasi terkenal dalam pembuatan alat-alat gamelan di Nusantara.
Oleh itu, satu penyelidikan untuk mengenali gamelan dan impaknya dari segi sejarah dan antropologi dunia kesenian Melayu perlu dijalankan.
Gamelan di Nusantara turut dikenali dengan berbagai nama seperti caklempong, kulintang dan lain-lain yang boleh didapati di Sumatera, Sulawesi, Mindanao, Brunei, Filipina dan Malaysia.
Pengaruh
“Gamelan Bali dan Jawa mempunyai ciri-ciri tersendiri berdasarkan pengaruh kehadiran pedagang dan mubaligh Timur Tengah di Pulau Jawa dan tumbangnya kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi.
Pembuatan gamelan di Bali dilaksanakan oleh pande (pakar pembikin gamelan), antaranya daripada keluarga Gableran.
Pande Gableran merupakan pembuat gamelan yang terkenal. Alat gamelan yang dibuat oleh keluarga itu halus seninya dan mempunyai nada bunyi yang tersendiri.
Gamelan Gableran dikenali oleh pembelinya dari Eropah, Amerika Syarikat dan Jepun.
Antara alat-alat gamelan yang dihasilkan di Bali ialah bonang, gender, saron, reyong, trompong dan kempling. Ia diperbuat daripada campuran 30 peratus tembaga dan 70 peratus timah.
“Tembaga dan timah yang dicairkan itu akan dituangkan ke dalam acuan yang dibuat dengan tanah liat.
Proses membentuk gamelan dibuat ketika cairan tersebut masih panas untuk membentuk satu peralatan muzik gamelan yang diperlukan.
Setiap satu orkestra gamelan mempunyai satu set alat muzik yang unik kerana setiap alatannya tidak boleh dipisahkan daripada kumpulan asalnya. Ini kerana alat-alat itu telah dilaras dan menjadi nadi komponen utama kepada sesebuah kumpulan gamelan.’’
Tradisi gamelan dikenali daripada bunyi dan rupanya. Ini kerana ia suatu persembahan yang bersifat kolektif di mana berbagai-bagai jenis alat muzik digunakan dan kaedah paluan menjadi komposisi orkestranya.
Perkembangan gamelan dipenuhi dengan pelbagai tradisi dan kepercayaan dalam masyarakat yang masih mengamalkan kesenian itu.

Rabu, 14 Oktober 2009

Gamelan Melayu Alami Kepupusan


KESENIAN muzik gamelan Melayu sememangnya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat di negara ini sejak zaman berzaman.

Seni muzik itu dikatakan lahir di Jawa, Indonesia, di mana sumber sejarah menyatakan bahawa gamelan Melayu mula bertapak di Istana Pahang pada kurun ke-19.

Sepanjang perkembangan gamelan di Tanah Melayu, lebih 60 buah lagu telah dicipta tetapi apa yang mendukacitakan, hampir separuh daripada lagu-lagu terbabit dikatakan lenyap begitu sahaja.

Namun, daripada 30 buah lagu yang masih tinggal, hanya 12 lagu sahaja yang selalu dimainkan sehinggalah kini di mana keadaan itu dilihat sebagai cukup membimbangkan.

Ibarat ‘hidup segan mati tak mahu’, irama gamelan masih terus berkumandang, tetapi ia kini sekadar mengisi ruang pada majlis-majlis rasmi sahaja.

Gamelan bakal berhadapan dengan kepupusan ditelan arus pemodenan andai tidak ada usaha untuk mengembalikan kegemilangannya.

Jumaat, 9 Oktober 2009

Rabu, 7 Oktober 2009

DARI EN. AFFENDI.

TERUSKAN SEGALA APA YANG ANDA LAKUKAN.

Rabu, 30 September 2009

Ciri Muzik Gamelan

Setiap lagu / muzik gamelan adalah berdasarkan kepada satu melodi utama. Setiap alat muzik (berpic|) akan memainkan melodi penuh, sebahagian melodi atau variasi kepada melodi utama tersebut. Ini bergantung kepada jenis alat muzik gamelan tersebut. Secara amnya, alat-alat muzik gamelan berfungsi seperti berikut

Nota ini dikhususkan untuk Laras Slendro sahaja.


Instrumen Balungan


Iaitu instrumen yang memainkan melodi utama sahaja, Contohnya Saron, Bonang, Slanthem dan Gender.

Saron terdiri daripada satu set 6 bilah logam tembaga berat disusun dalam satu oktaf. Bunyinya dihasilkan dengan pukulan malet daripada kayu. Slanthem dan Gander mempunyai pic satu oktaf lebih rendah daripada Saron. Oleh kerana bunyi Saron adalah panjang, maka pemain akan memegang bahagian paling hampir menggunakan tangan kiri untuk menghentikan bunyi yang tidak dikehendaki.

Tedapat 3 istilah yang menunjukkan renj / oktaf dalam muzik gamelan. Istilah Barong merujuk kepada alat yang mempunyai oktaf tengah. Istilah Penerus / Pekin adalah oktaf yang tinggi manakala istilah Demung / Demong untuk oktaf lebih rendah. Contohnya Saron Demung adalah saron yang mempunyai oktaf lebih rendah manakala Saron Pekin adalah Saron yang menghasilkan oktaf pic lebih tinggi.

Terdapat juga sesetengah kumpulan gamelan menggunakan saron daripada buluh atau kayu. Terutama kepada kumpulan yang belum mencapai tahap elit.


Instrumen Masa / Meter


Melodi asas boleh dibahagikan kepada beberapa frasa muzik. Ini disempadani dengan bunyi alat muzik dalam kumpulan ini. Misalnya satu Gongan adalah menunjukkan satu pusingan lagu 16 bit dalam Lancaran Mlaku. Ia ditandakan dengan satu pukulan Gong. Gong mempunyai pic 6. Dalam satu gongan terdapat pula 4 unit seperti bar dalam muzik barat, ia dinamakan Keteg. Ia ditandakan dengan satu pukulan Kenung.Satu Gongan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Kenong

G
G

Kenong

N
N
N
N
N

Ketuk


T


T


T


T


T


T


T


T


KempulP
P
P
P
Terdapat satu perbezaan utama dalam sistem kiraan bar dengan Keteg. Dalam notasi barat, bit pertama adalah detik paling berat / kuat manakala dalam sistem Keteg, bit keempat adalah detik yang paling kuat. Jika dinotasikan secara barat, kelihatan seolah detik keempat dalam Keteg adalah merupakan detik pertama bar berikutnya dalam sistem notasi barat.

Alat muzik yang berfungsi mengawal frasa lagu dalam gamelan ialah Gong Agung, Kenung, Ketuk dan Kempul / Gong.


Instrumen Penerusan


Kumpulan ini akan memainkan melodi utama tetapi menggunakan not yang lebih kecil. Misalnya jika melodi utama memainkan melodi berikut


3 3 2 1 dan seterusnya


maka kumpulan alat muzik penerus akan memainkan


3 3 3 3 2 2 1 1 dan seterusnya


Alat dalam kumpulan ini ialah Gambang dan semua jenis alat yang dirujuk sebagai Penerus atau Pekin. Selain daripada itu, dalam kumpulan gamelan yang besar terdapat juga Celempong (sejenis alat bertali seperti Harp).

Dalam kumpulan muzik yang mahir, pemain akan memainkan variasi kepada melodi utama.


Instrumen Rentak


Alat yang terpenting memainkan rentak ialah gendang. Terdapat sepasang gendang iaitu Gendang Gending (Gendang Ibu) dan Ketipung (Gendang Anak). Dalam kumpulan gamelan yang lebih besar, Baduk juga ada digunakan.

Kebanyakan notasi alat muzik gamelan menggunakan nombor yang melambangkan picnya. Bagi notasi gendang gamelan, ia menggunakan lambang Mnemonik yang yang melambangkan bunyi gendang. Ia dihasilkan menggunakan teknik-teknik tertentu dalam membuat pukulan gendang.

Alat-Alat Gamelan Malaysia

1.Bonang

Bonang mengandungi 2 oktaf yang berlaras 'anhemitonic pentatonic'. Sifat bunyi berprinsip kepada dengung secara dikotomi 'bonang' yang beroktaf rendah dikenali sebagai 'wedok'(perempuan) dan yang beroktaf tinggi sebagai 'lanang' (lelaki) mengikut bahasa Jawa.Bonang merupakan alat terpenting dalam essemble yang menvariasikan melodi pokok ataupun satu melodi pendek yang juga berfungsi sebagai intro lagu khususnya untuk gendhing bonang (penghias lagu).Bonang dimainkan dengan menggunakan pengetuk kayu yang hujungnya berbalut. Bonang membunyikan bunga-bunga melodi dan dimainkan secara oktaf, ketukan bergilir nod pertama diketuk sebelum rentak dan kedua selepas rentak.

A [ 6 5 3 2 1 ]

--------------------

B [ 1 2 3 5 6 ]

Bonang mempunyai 2 rancak, satu rancak adalah untuk bonang laras slendro yang berisi 12 pencon dan satu lagi adalah untuk laras pelog yang berisi 14 pencon. Slendro mempunyai 10 buah pencon yang setiap satunya berbeza nada yang diapung di dalam ruang rak segiempat di atas dan mempunyai 2 baris atas(nada tinggi) dan bawah (nada rendah). Ia dimainkan menggunakan 2 belah tanga, masing-masing memgang alat pemukul.

2. Gambang


Gambang adalah sejenis alat muzik 'metallaphone' yang diperbuat daripada kayu keras seperti cengal, medang atau dari batang nibong.Gambang mempunyai 4 oktaf panjang dan mempunyai 21 keping kayu berbentuk 4 segi panjang dan tiap-tiap satu berbeza panjangnya dan tebalnya. Kepingan kayu ini terletak di atas kotak kayu panjang yang diasingkan setiap bilahnya dengan sebatang paku. Gambang biasanya dimainkan oleh seorang pemain sahaja. Pemain memerlukan 2 bilah pengetuk yang diperbuat daripada tanduk kerbau ( pemegang) dan bahagian pemukulnya berbentuk bulat pipih dengan tepinya disalut dengan lilitan kain.Alat pemukul ini juga dikenali sebagai 'mallet'.Cara permainannya ialah dengan mengetuk menggunakan kedua-dua belah tangan secara serentak mengikut not-not lagu Bunyi gambang berbeza daripada alat lain kerana bunyinya adalah paling rendah berbanding alatan lain yang diperbuat daripada logam.

3. Kenong

Kenong adalah sejenis alat idiophone yang ditemui di Asia Timur Selatan. Kenong mempunyai satu set alat yang menyerupai gong tetapi lebih nipis dan bulat berbanding gong yang berbentuk pipih dan lebih tebal. Alat ini diletakkan di atas tali tang diikat pada kayu yang diperbuat daripada kayu keras untuk menghasilkan nada merdu setelah diketuk dengan menggunakan aalat pengetuk seperti alat pengetuk bonang. Alat pengetuk kenong terdiri daripada kayu dan tali yang dililit pada bahagian atas kayu tersebut.Kenong dimainkan dengan cara mengetuk sekali setiap not lagu. Peranannya adalah untuk mengeluarkan bunyi yang lebih lembut daripada bunyi yang dihasilkan oleh gong.
Not pada alat kenong:
1 2 3 5 6 --------------------------

4. Saron

Alat idiofon yang berbentuk bilahan ataupun 'slap-type' yang diperbuat daripada perunggu. Bilah-bilah tadi disusun di atas tapak kayu dan disokong oleh bahan pengalas sebagai memenuhi prinsip ekustiknya. Pada tapak berkenaan satu ruang udara telah dibuat bagi mengimbangi suaranya dan sekaligus bertindak sebagai ruang gema bagi alat saron berkenaan. Bilahan bagi alat saron lazimnya dibuat daripada besi yang menggunakan teknik kikir dan tempa.

i. Saron Demong

Saron demong berperanan sebagai alat yang membawa melodi pokok dan melodi cincang sebagai bunga-bunga lagu dalam persembahan dan mempunyai oktaf yang terendah dalam keluarga saron. Ianya dilaraskan mengikut sistem skala 'anhemitonic pentatonic'.Dalam proses penghasilan bunyi, kayu pemukul khas digunakan lasimnya dari jenis yang lembut.

ii. Saron Penerus


Alat ini mempunyai oktaf tengah yang juga berperanan membawa melodi pokok dan cincang. Pada fizikalnya, bilah-bilah bagi alat saron barung berukuran lebih kecil daripada saron demong dan mampu menghasilkan suara yang lebih nyaring daripada saron demong. Dari segi pemakaian alat, teknik 'perdam' digunakan pada nada-nada tertentu mengikut konteks lagunya. lni bagi mengelakkan daripada berlakunya pencemaran bunyi setelah ianya dimainkan secara serentak.Alat pemukulnya yang berbentuk seperti penukul (hammer) diperbuat daripada jenis kayu yang lembut.

iii. Saron Pekin

Alat ini pula merupakan alat penambahan baru bagi essemble Gamelan Melayu. Teknik perdam juga diamalkan dalam konteks pemakaiannya dan ianya mempunyai oktaf tertinggi dalam keluarga saron serta mampu menghasilkan suara lantang dan nyaring. Dari segi fizikalnya, saron pekin mempunyai bilah yang berukuran lebih kecil tetapi lebih menebal jika dibandingkan dengan bilah yang ada pada saron penerus. Alat pemukul bagi saron pekin juga berbentuk penukul yang diperbuat daripada tanduk kerbau.

5. Gong


Gong adalah sejenis alat muzik 'idiophone' berasal dari Asia Timur Selatan. Gong penting berperanan sebagai bunyi tulang belakang dalam essemble persembahan muzik gamelan. Alat ini terdiri daripada pelbagai saiz untuk menghasilkan bunyi yang berbeza setiap satunya dan dimainkan bersama-sama mengikut rentak lagu. Kebiasannya, 1 atau 2 drum turut dimainkan serentak untuk mempelbagaikan irama muzik yang lebih unik. Gong telah banyak dijumpai di seluruh Malaysia sebagai alat utama dalam upacara khas dan persembahan muzik tradisional. Alat ini terjamin berkualiti tinggi kerana cara penbuatannya adalah sukar dan memerlukan kos yang agak tinggi. Alat ini diimport dari Indonesia, Filipina dan Brunei. Gong tempatan mempunyai 'shallow rims' dan 'small boss'. Melodi yang dihasilkan adalah untuk memberi isyarat pada permulaan dan penghabisan sesuatu lagu.

6.Gendang(The leader of music gamelan instruments)


Gendang merupakan salah satu alat yang perlu dimainkan dalam setiap persembahan gamelan.Tanpa pukulan gendang, irama gamelan akan menjadi tidak lengkap malah pincang. Gendang dalam gamelan mempunyai fungsi tersendiri yang sifatnya tiada pada alat-alat lain. Gendang merupakan alat membraphone. Membraphone merupakan alat muzik yang terdiri daripada selaput-selaput kulit. Alat-alat membraphone dimainkan dengan cara tabuhan.. Oleh itu gendang merupakan alat tabuhan yang istimewa yang mempunyai sejarah pembuatan yan lama dan berkembang kepada variasi alat-alat tabuhan istimewa dan pelbagai.

Komposisi Gendang:

· Diperbuat daripada kayu,kulit binatang dan tumbuhan rotan.

· Badan gendang diperbuat daripada batang nangka atau batang cempedak.

· Boleh diperbuat daripada batang kelapa yang sederhana besar.

· Batang dikorek untuk dilubangkan bahagian tengahnya, hinggga tinggal bahagian kulit batang setebal lebih kurang setengah inci.

· Bahagian depan (sebelah umbi) ditarah dan dikecilkan sedikit dari bahagian tengah dan bahagian hujungnya ditarah lebih kecil lagi hingga menjadikannya berbentuk bujur membesar bahagian tengahnya.

· Kedua-dua hujung rangka ditutup dengan kulit binatang sama ada kulit kambing, lembu atau kerbau.

· Sebelah tepi dicucuk dengan rotan dan ditarik sehingga tegang selari dengan batang yang menjadi kerangka gendang.

· Kebiasaanya bahagian yang kecil dicucuk dengan 6 urat rotan, manakala bahagian yang besar dengan 9 urat rotan.

· Antara rotan -rotan ini dikaitsilangkan dengan tali rotan.Fungsi Gendang

Gendang adalah alat penting di dlaam memimpin rentak bunyian baik rendah ataupun tinggi. Ia dianggap alat yang paling sukar dimainkan, dan memerlukan kemahiran yang tinggi di dalam permainan lantaran tidak mudah untuk diberi notasi.

Isnin, 28 September 2009

Gamelan Di Malaysia

Terdapat 2 jenis gamelan yang terkenal iaitu Gamelan Johor dan Gamelan Terengganu. Kedua-dua gamelan ini berasal dari Jawa Indonesia. Gamelan Johor lebih dekat dengan gamelan asal yang terdapat di Jawa Indonesia. Ia didatangkan bersama penghijrahan kaum Jawa di Indonesia pada abad Ke-14 dan Ke-15. Gamelan Jawa ini terkenal di Johor dan Selangor dimana penempatan kaum Jawa berada.

Gamelan Terengganu dikaitkan dengan muzik istana. Pada mulanya ia dibawa masuk ke Pahang selepas perkahwinan Raja Ahmad (Pahang) pada 1811 dengan puteri dari kerajaan Riau Lingga. Permaisuri Raja Ahmad, membawa set alat dan pemain gamelan dan ia kemudiannya menjadi terkenal di istana Pahang. Gamelan di Pahang menjadi malap selepas kematyian Sultan Ahmad. Puteri Sultan Ahmad membawa gamelan ke Terengganu apabila berkahwin dengan Tengku Zainal Abidin Terengganu. Sejak itu ia menjadi terkenal dan dimainkan dalam istana sahaja.

Tahun 1970an Tan Sri Mubin Shepperd, berjaya membawa keluar muzik ini untuk menjadi muzik yang diterima oleh rakyat kebanyakan. Sejak itu gamelan ini mengalami banyak perubahan dan ianya lebih bercirikan Melayu dan akhirnya juga dikenali sebagai Gamelan Melayu.

Asal Usul

Gamelan adalah salah satu genre muzik yang amat popular di dunia. Ia dikatakan berasal dari kepulauan Jawa dan Bali di Indonesia. Gamelan sendiri berasal daripada perkataan Jawa Gamĕl yang bermaksud “pukul” atau “tabuh”. Ia bersempena dengan kebanyakan peralatan muzik atau Ricik dari jenis pukulan.

Muzik Gamelan menjelaskan kepercayaan dan perasaan yang mendalam terhadap kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Ia selalu dikaitkan dengan upacara ritual kelahiran, perkahwinan dan kematian. Di kampung-kampung Gamelan dimainkan di berandar khas berbentuk 4 segi di hadapan rumah. Berbeza dengan Gamelan yang dimainkan di istana, Gamelan yang dimainkan di kampung adalah lebih mudah – ianya dibuat daripada logam tembaga, kayu dan buluh sahaja.

Secara tradisionalnya Gemalan dimainkan oleh lelaki sahaja. Ianya dimainkan secara berkumpulan, dan tidak ada seorang pun pemain yang kelihatan menonjol dalam sesuatu persembahan.

Gamelan diturunkan ke generasi berikutnya dengan cara peniruan dan ingatan sahaja. Namun hari ini teknik pengajaran yang lebih sistematik telah diujudkan, antaranya dengan penulisan notasi menggunakan huruf dan nombor-nombor sebagai panduan pemain. Namun begitu notasi seperti ini tidak melambangkan bunyi sebenar kerana apa yang dicatat hanyalah melodi asas sahaj. Ianya perlu dianalisis oleh pemain terlebih dahulu sebelum dimainkan. Ini kerana setiap alat dimainkan secara berbeza diantara satu sama lain.

Alat muzik Gamelan dibuat dalam satu set. Ini menyebabkan tiada keselarasan diantara satu set gemelan dengan set gamelan yang lain – dari segi picnya.

Peralatan Muzik Melayu Tradisional

Asal-usul alat-alat muzik tradisional adalah masih lagi dalam kesamaran lantaran tiada bukti yang kukuh mengenai kewujudannya. Walau bagaimanapun, secara amnya muzik tradisional kita dipercayai bermula dari masyarakat primitif yang mengamalkan kepercayaan animisma. Mereka menggunakan tarian (pergerakkan) dan bunyi-bunyian (muzik) dalam upacara penyembahan terhadap kuasa-kuasa ghaib. Pada mulanya muzik dihasilkan dengan suara, tepukan tangan, hentakan kaki dan ketukan kayu. Lama-kelamaan alat-alat seperti seruling mula dicipta akibat dari dorongan akal dan hasrat batin mereka untuk memeriahkan lagi upacara sembahyang mengikut kepercayaan animisma yang dianuti. Pengaruh animisma begitu dominan sekali dan penting sebagai "perlude" dalam setiap persembahan Wayang Kulit dan Mak Yong di Kelantan pada satu ketika dahulu. Namun setelah kedatangan agama Islam maka disiplin teater berkenaan telah menjadi lebih murni dan bermoral. Unsur-unsur yang disifatkan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam telah mula terhakis dan segala "jampi serapah" telah digantikan dengan "doa-doa" pendek.

Sejarah muzik Melayu juga harus dilihat dari sudut dunia Melayu lama yang merangkumi Malaysia, Indonesia, sebahagian negeri Thai, Kampuchea dan Filipina. Terdapat banyak persamaan dari segi alat dan struktur muzik yang digunakan. Walaupun telah dipengaruhi oleh unsur-unsur muzik asing misalnya muzik dari Timur Tengah, Hindu, Indonesia dan Thai, bentuk dan jenis muzik Melayu berjaya mewujudkan identitinya yang tersendiri. Berdasarkan tinjauan yang telah dibuat telah membuktikan bahawa alat-alat dari jenis "knobed gong" dan "mouth organ" seperti "Sompoton" dan "Engkerurai" yang terdapat di Sabah dan Sarawak adalah bermula dari kawasan Asia Tenggara dan tidak pernah menerima pengaruh dari luar.

Pendek kata kebanyakan alat muzik Melayu, kecuali alat-alat gamelan dan angklung adalah berasal dari Timur Tengah dan India serta dibawa ke dunia Melayu melalui agama Hindu dan Islam. Rebab, gendang, rebana, tar dan serunai menyokong pendapat ini. Hanya gong sahaja berasal dari Asia. Lama-kelamaan alat-alat ini telah diserapkan ke dalam negara masing-masing dan membentuk ciri-ciri yang tersendiri tanpa kehilangan identiti asal mereka dan telah digabungkan dengan alat-alat muzik lain untuk menghasilkan muzik Melayu.

Jenis-Jenis Gamelan

Gamelan Jawa
http://www.youtube.com/watch?v=gz57JCAiVKw


Gamelan Bali

http://www.youtube.com/watch?v=ldPMifPbngc


Gamelan Sunda

http://www.youtube.com/watch?v=5ghJJq5yOyI


Gamelan Banyuwangi

http://www.youtube.com/watch?v=Qyk03Kf9TZM


Gambang Kromong

http://www.youtube.com/watch?v=KJ7aBjSkG9c


Gamelan Amerika (American Gamelan)

http://www.youtube.com/watch?v=SDq86h0U6QQ